Välkommen till Kristen Förskola i Växjö!

På Kristen förskola genomsyras hela vår verksamhet av vår kristna värdegrund.

Vi förmedlar glädje och trygghet till varje barn genom att konkret visa barnen att de är unika och värdefulla.
Vi vill ge barnen en stabil grund att stå på och värderingar som håller hela livet.

På Kristen förskola genomsyras hela vår verksamhet av vår kristna värdegrund. Vi förmedlar glädje och trygghet till varje barn genom att konkret visa barnen att de är unika och värdefulla. Vi vill ge barnen en stabil grund att stå på och värderingar som håller hela livet.

Aktuellt

Sommarlov

Nu är sommaren här!

Studiedag

4/6 är våra förskolor stängt hela dagen pga studiedag för personalen

Studiedag

12/3 från kl 13.00 är våra förskolor stängda

This website is operated by a brokerage or salesperson who is

The trademarks MLS, Multiple Listing Service and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and […]

It is, apparently, sending the wrong message

But get rid of the ”rare” word. It is, apparently, sending the wrong message. Jessica Valenti covered the issue well […]

510-202-3706

Credit: David Azia/APOdessa Ukraine frigate Hetman Sahaydachy, background, enters the waters of the Black Sea port of Odessa, Ukraine, March […]

9I in my mid 20s looking for a vehicle that is reliable moncler

”We need more women directors and more women to be nominated for best director. There are so many films out […]

289-450-7471

Canada Goose Outlet NYPR said in its statement that the recent investigation was not the first time it has had […]

Sure, you will also get some answers from people that are

Independents who want Democratic support can run in the party primary.Shein and Galvin have been campaigning and participating in spirited […]

Arbetet på våra förskolor är uppbyggt utifrån läroplanen (Lpfö98).

Vi stimulerar barnens intresse för matematik. Vi låter barnen undersöka sin omvärld och i samspel med andra upptäcka och utforska matematiska begrepp och sammanhang i sin vardag.

Vi arbetar med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer och lägger därmed en grund för barns läs- och skrivutveckling.

Vi ger barnen ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro. Vår verksamhet ska hjälpa barnen att förstå hur livet kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö i både nutid och framtid.

Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sig estetiskt - i lek, bild och form, musik, dans, rörelse och drama - detta för att ge barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och hitta sina egna uttryck.